Kancelaria adwokacka Adwokat Małgorzaty Nowak zapewnia profesjonalną i dostosowaną do potrzeb klientów pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa. Posiadana wiedza oraz nabyte doświadczenie pozwalają zaoferować Państwu usługi prawne obejmujące konsultacje indywidualne, w tym także za pośrednictwem Internetu, sporządzanie umów, pism procesowych oraz reprezentowanie Państwa w postępowaniach sądowych, w szczególności w zakresie:

  • prawo cywilne (prawo rzeczowe, prawo spadkowe, obrót nieruchomościami, odszkodowania, wypadki komunikacyjne, windykacja należności)

  • prawo rodzinne (postępowania w sprawach o rozwód i separację, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, opieka, kuratela)

  • prawo karne (obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych, wykonawczych, przerwa i odroczenie wykonania kary, zatarcie skazania, reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych)

  • prawo pracy (postępowania dotyczące roszczeń ze stosunku pracy, zakaz konkurencji, mobbing)