Kancelaria proponuje swoje usługi w ramach szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w tym zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz:

  • sporządzanie wniosków (inicjujących postępowanie administracyjne oraz w toku postępowania), odwołań, skarg
  • uzyskiwania decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu itd.)
  • odwołań od decyzji administracyjnych, decyzji urzędów skarbowych
  • sporządzanie opinii prawnych