Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym:

 • badanie spółek (audyt prawny),
 • stwierdzanie nieważności uchwał,
 • prowadzenie spraw korporacyjnych,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • łączenie, podział, przekształcanie spółek,
 • tworzenie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS,
 • umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek,
 • organizacja i przygotowanie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy),
 • analizy prawne, konsultacje, doradztwo i obsługa procedur przekształceń podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych,
 • windykacja należności,
 • wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego,
 • negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu,
 • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego