W ramach tej specjalizacji Kancelaria oferuje reprezentację zarówno wierzycieli, jak i dłużników – zarówno przed wszczęciem postępowania upadłościowego i naprawczego oraz w jego toku.

Kancelaria zajmuje się m.in.:

  • przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości
  • przygotowaniem zgłoszenia wierzytelności
  • przygotowanie wniosku o wyłączenie z masy
  • przygotowanie i reprezentacja w postępowaniu wywołanym powództwem o wyłączenie z masy
  • przygotowanie projektu planu naprawczego