Adwokat Małgorzata Nowak jako absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Prawo kanoniczne, posiadająca tytuł licencjata prawa kanonicznego oferuje pomoc prawną w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

W ramach tego skomplikowanego procesu Adwokat Małgorzata Nowak zajmuje się doradztwem prawnym oraz przygotowywaniem pism na każdym jego etapie. Swoje usługi świadczy zarówno na rzecz strony powodowej jak i pozwanej, dokładając wszelkich starań, by każdy klient zrozumiał skomplikowaną formulę procesu (błędnie nazywanego rozwodem kościelnym lub unieważnieniem małżeństwa) oraz pomyślnie przeszedł wszystkie jego etapy.

We wskazanym zakresie Adwokat Małgorzata Nowak wykonuje następujące czynności:

 •  konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu

 •  sporządzenie skargi powodowej

 •  rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (w przypadku jej odrzucenia przez Trybunał)

 •  pomoc w doborze materiału dowodowego

 •  redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości

 •  przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków (w niektórych sądach)

 •  stawiennictwo na publikacji akt (w niektórych sądach)

 •  przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opinii biegłego psychologa (w zależności od sprawy)

 •  przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt

 •  przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła (pismo końcowe przed wydaniem wyroku)

 •  apelacja do II instancji

 

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia stąd konieczność konsultacji celem ustalenia zasadności rozpoczynania procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz wyjaśnienia jego zasad.