Podział majątku po rozwodzie Adwokat Lublin Małgorzata Nowak

świadczy profesjonalne usługi prawne przy podziale majątku po rozwodzie .

Kancelaria Adwokacka
ul. Lipowa 17/2, 20-020 Lublin

Tel. 660 674 320
sekretariat tel. 81 532 27 76

e-mail: adwokat@kancelarianowak.com

Jeśli małżonkowie nie podpiszą intercyzy, wspólność majątkowa powstaje automatycznie w chwili zawarcia związku. W rezultacie cały dorobek, jaki para zgromadzi w trakcie trwania małżeństwa, jest wspólny. W momencie rozwodu, zasady wspólności majątkowej przestają obowiązywać, a mąż i żona mogą wnieść wniosek o podział majątku. Jeśli nie ma między nimi zgody co do tej kwestii, sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd (np. w Lublinie). Niezbędna okaże się też pomoc adwokata.

Podziałowi podlega majątek wspólny, czyli dochody współmałżonków, pieniądze zgromadzone na kontach bankowych, w funduszach emerytalnych, a także przedmioty kupione podczas trwania związku.
Do dorobku wchodzącego w skład wspólności nie zalicza się natomiast majątków osobistych, czyli mienia nabytego przed zwarciem małżeństwa ani przedmiotów i nieruchomości uzyskanych w drodze zapisu, dziedziczenia lub darowizny. Jeśli więc mąż, jeszcze w czasach kawalerskich kupił grunt lub już po ślubie otrzymał go od rodziców jako darowiznę, to jest to jego majątek osobisty, który nie podlega podziałowi. Podobnie do wspólności majątkowej nie należą tzw. prawa niezbywalne (np. prawa autorskie), przedmioty służące zaspokajaniu potrzeb osobistych małżonków, wynagrodzenie niewypłacone przez pracodawcę, a także nagrody uzyskane za indywidualne osiągnięcia męża lub żony. Zobacz też: alimenty adwokat Lublin.

Przy podziale majątku po rozwodzie sąd zazwyczaj stara się zastosować równy podział. Nierzadko taka decyzja bywa jednak krzywdząca dla jednej strony. W takim wypadku niezbędne okazuje się skorzystanie ze wsparcia adwokata, który pomoże Państwu złożyć stosowny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.