Alimenty adwokat Lublin Małgorzata Nowak

świadczy profesjonalne usługi prawne przy ustalaniu alimentów.

Kancelaria Adwokacka
ul. Lipowa 17/2, 20-020 Lublin

Tel. 660 674 320
sekretariat tel. 81 532 27 76

e-mail: adwokat@kancelarianowak.com

Obowiązkiem, jaki nakłada na rodziców polskie prawo jest zagwarantowanie dziecku środków utrzymania do momentu, aż będzie ono miało możliwość samodzielnie się utrzymywać. W praktyce oznacza to, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach, nawet jeśli dziecko osiągnie pełnoletniość, ale nie jest w stanie samo się utrzymywać.

Co ważne, wbrew powszechnej opinii nie istnieje wyraźnie ustalona granica wiekowa, która znosi to zobowiązanie. Nie jest to więc ani 18. ani 24. rok życia. Rodzice nadal powinni łożyć środki na utrzymanie dorosłego dziecka, jeśli ze względu na kontynuowanie edukacji, niepełnosprawność lub chorobę nie ma ono możliwości podjąć pracy zarobkowej albo samodzielnie utrzymywać się w inny sposób.

W przypadku, gdy opiekunowie dziecka nie żyją razem, rodzic, u którego przebywa latorośl, może wystąpić, zobacz: adwokat alimenty Lublin. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku separacji, a także w odniesieniu do dzieci ze związków pozamałżeńskich. Stosowny pozew do sądu w Lublinie pomoże Państwu przygotować adwokat Małgorzata Nowak.
U par z orzeczonym rozwodem kwestia ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem dziecka określana jest w wyroku rozwodowym. Sąd uwzględnia zarówno uzasadnione potrzeby dziecka, jak i możliwości zarobkowe strony zobowiązanej. Nie są to jednak wyłącznie dochody faktycznie uzyskane, ale również te, które osoba zobowiązana mogłaby uzyskać, gdyby przy swoich kwalifikacjach dołożyła odpowiednich starań.

Pomagam uzyskać alimenty Małgorzata Nowak adwokat Lublin.

Najczęstszym sposobem egzekwowania alimentów jest złożenie pozwu w sądzie. Należy wskazać w nim wartość przedmiotu sporu, a także dołączyć zaświadczenia, które będą stanowiły uzasadnienie żądania. Stosowne dokumenty pomoże Państwu zgromadzić i przygotować adwokat Małgorzata Nowak z kancelarii w Lublinie.