Oferta Kancelarii kierowana jest zarówno do przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą, jak i tych osób, które chciałaby taką działalność prowadzić.

Kancelaria oferuje pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prawnej dla planowanej działalności, jak również pomoc przy jej założeniu, w szczególności opracowanie umowy spółki, rejestrację w KRS, opracowanie dokumentów wewnętrznych Spółki między innymi Regulamin organizacyjny, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej.

Kancelaria proponuje również usługi w zakresie stałej, bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców w szczególności w zakresie sporządzania opinii prawnych, przygotowywania projektów umów, reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również reprezentacji przed organami publicznymi.

Kancelaria posiada również duże doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów prawnych spółek prawa handlowego.