POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rozwijając swoją praktykę zawodową w ramach kancelarii adwokackiej dokładam wszelkich starań, aby dotyczące Państwa dane osobowe przekazywane za pośrednictwem mojej strony internetowej pozostawały prywatne.

W związku z powyższym poniżej prezentuję zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach mojej strony internetowej.

 1. Administratorem danych osobowych są:
  – Adwokat Małgorzata Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Małgorzata Nowak, ul. Lipowa 17/2, 20-020 Lublin (NIP 715-175-48-93)
  – LH.PL SP. Z O.O. ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 30269364 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 3. Przez dane osobowe Klienta Kancelarii należy rozumieć takie dane jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

 4. Logi – Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w lh.pl

 5. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny lecz jest niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez Kancelarię a ich przetwarzanie następuje:

a. w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,

b. w celu realizacji zawartych ze mną umów o świadczenie usług prawnych,

c. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.

 1. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:

a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

 1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy oraz RODO, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 2. Użytkownikom strony internetowej przysługuje prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych (uprzednio udostępnionych), prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Adwokat Małgorzata Nowak, ul. Lipowa 17/2, 20-020 Lublin
numer telefonu: 660674320 
adres email: 
adwokat@kancelarianowak.com 

b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. W celu realizacji wskazanych powyżej uprawnień Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

 3. Strona www.kancelarianowak.com generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Użytkownikach odwiedzających stronę i umożliwiają późniejsze rozpoznanie danego Użytkownika przez serwer. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z niniejszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Odwiedzając moją stronę internetową i korzystając z formularza kontaktowego on-line akceptują Państwo zasady opisanego powyżej regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności Kancelarii. Ponadto poprzez dobrowolne podanie swoich danych osobowych w toku procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usług przez Kancelarię.