Adwokat Lublin Małgorzata Nowak - Alimenty i podział majątku
Adwokat Małgorzata Nowak świadczy profesjonalne usługi prawne skierowane do klientów indywidualnych oraz podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, w tym w szczególności spółek prawa handlowego – zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak i w formie doraźnej, do prowadzenia pojedynczych spraw.

W ramach przyjętej koncepcji biznesowego doradztwa prawnego Adwokat Małgorzata Nowak koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego w rozumieniu Ustawy Kodeks Spółek Handlowych, gospodarczego, upadłościowego, administracyjnego oraz prawa pracy.

Dokładając najwyższych starań, by jakość świadczonych usług była wysoka Adwokat Małgorzata Nowak nastawiona jest na rozwój oraz systematyczne doskonalenie zawodowe tak, by zdobyte doświadczenie oraz znajomość mechanizmów i specyfiki danego rynku znalazła odpowiednie przełożenie na słuszne rozwiązania prawne.