W sprawach z zakresu prawa pracy Kancelaria świadczy usługi m.in.:

  • przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przygotowywanie umów o pracę,
  • przygotowywanie opinii prawnych, reprezentowanie pracodawców w procesach sądowych,
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji i innych, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,
  • przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy.